Zbigniew Dulemba

Zbigniew Dulemba

  • Data urodzin: 09 czerwca, 1972
  • Choroba: Stan po udarze niedokrwiennym mózgu, z porażeniem prawostronnym
  • Cel: 1%

18 sierpnia 2020 roku trafiłem do szpitala na Odział Udarowy w Katowicach z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu. Niestety następstwa udaru mózgu spowodowały u mnie znaczny stopień niepełnosprawności -niedowład piramidowy kończyn prawych, ośrodkowy niedowład nerwu VII prawego, afazja mieszana z przewaga ruchowej, niedrożność tętnic szyjnych wewnętrznych i wewnątrzczaszkowych, zespół antyfosfolipidowy.

Po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu zostałem zakwalifikowany na rehabilitację w Reptach Śl., gdzie byłem prawie 6 miesięcy. 

Po powrocie do domu  każdego dnia dzielnie opiekuję się mną najbliższa rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczny.

Codzienna  bardzo intensywna rehabilitacje przynosi efekty, niestety nie jest refundowana przez NFZ .

Miesięczne koszty rehabilitacji, które wynoszą ok. 4 000,00 złotych przekraczają nasze możliwości finansowe.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc  w walce o powrót do normalnego życia i wsparcie finansowe na kontynuację rehabilitacji.

 

chcę pomóc