Szymon Noga

Szymon Noga

  • Data urodzin: 25 lipca, 2015
  • Choroba: Niepełnosprawność ruchowa, obniżone napięcie mięśniowe w osi ciała, wada wzroku
  • Cel: Rehabilitacja

Szymek przyszedł na świat jako skrajny wcześniak w 23 tygodniu ciąży z niską wagą urodzeniową.
W 2017 roku zdiagnozowano u niego padaczkę uogólnioną .
Od 3 lat chłopczyk uczestniczy w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczym w Wyrach, ma całodzienne zajęcia, które prowadzone są przez specjalistów: nauczyciel oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta Si, neurologopeda, terapeuta widzenia.
Szymon samodzielnie nie poruszą się, chodzi bardzo nie stabilnie, potrzebuje asekuracji.
Nie spożywa samodzielnie posiłków, wymaga karmienia, pije z kubka z pomocą drugiej osoby.
Chłopiec również nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, nosi pampersy.
Z otoczeniem nawiązuje kontakt wielozmysłowo, obserwuje i słucha co się wokół niego dzieje.
Zmysłem wiodącym u niego jest zmysł słuchu. Obserwuje się dużą nadwrażliwość słuchową, która powoduje u chłopca krzyk i płacz. Szymek żywo reaguje na muzykę, uśmiecha się, kołysze do muzyki, powtarza proste piosenki. Chętnie słucha bajek i  wierszy o tematyce dziecięcej. Chłopiec dobrze czuje się w towarzystwie dorosłych, zawsze reaguje na swoje imię.
Szymon nie jest dzieckiem samodzielnym, potrzebuje intensywnej rehabilitacji w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania. Potrzebuje on również ciągłej kontroli u specjalistów, którzy nie zawsze są dostępni w ramach NFZ.
Rodzice chłopca chcieliby aby syn uczestniczył również w turnusach rehabilitacyjnych, ale dochody i wydatki gospodarstwa domowego nie pozwalają im na to.
Rodzice więc zwrócili się o pomoc.

chcę pomóc