Maja Wiśnik

Maja Wiśnik

  • Data urodzin: 17 kwietnia, 2017
  • Choroba: wcześniactwo, obustronny niedosłuch zmysłowo- nerwowy, opóźniony rozwój psychoruchowy
  • Cel: koszty rehabilitacje

Maja urodziła się w 24 tygodniu ciąży ze skrajnie niską masą urodzeniową 600 gram i 1 pkt Apgar. Rozpoznano u niej ciężką postać dysplazji oskrzelowo płucnej, niewydolność oddechową, zapalenie płuc, nadciśnienie płucne. Trafiła na oddział neonatologii, gdzie spędziła pierwsze 4 miesiące życia. W czasie hospitalizacji doszło do zakrztuszenia podczas karmienia i desaturacji, dziewczynkę reanimowano i zaintubowano po czym przeniesiono na oddział anestezjologii, stan jej zdrowia poprawiał się z dnia na dzień. Po pół roku pobytu w szpitalu przeszła pod opiekę hospicjum. W czerwcu 2018 roku u dziecka stwierdzono niedosłuch głęboki obustronny na poziomie 70 dB oraz opóźniony rozwój psychoruchowy.

Dzięki ciężkiej pracy oraz ogromnemu wysiłkowi Maja zaczyna gaworzyć, potrafi raczkować i wstawać, niestety z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego póki co nie chodzi samodzielnie.

Dziewczynka jest pod stałą opieką wielu specjalistów m.in.: neonatologa, neurologa, okulisty, onkologa, audiologa, foniatry, kardiologa, rehabilitanta. Oprócz wyjazdów na konsultacje, codziennie w miejscu zamieszkania uczęszcza na zajęcia wspomagające jej rozwój. Kwoty wizyt u specjalistów, intensywne rehabilitacje oraz zalecane turnusy rehabilitacyjne, znacznie przewyższają możliwości rodziny dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc dla Mai.

chcę pomóc