Antoni Bielas

Antoni Bielas

  • Data urodzin: 09 grudnia, 2017
  • Choroba: zespół Downa, nadciśnienie płucne, słabe napięcie mięśniowe
  • Cel: pomoc w opłaceniu leczenia Antka

Antoś przyszedł na świat w 34 tygodniu ciąży w stanie ogólnym dobrym (Apgar 8/10pkt) z cechami wcześniactwa. Po porodzie stwierdzono cechy dysmorfii twarzy, bruzdę poprzeczną na dłoniach oraz obniżone napięcie mięśniowe – cechy mogące odpowiadać zespołowi Downa. Pobrano materiał do badania genetycznego, jego wynik niestety potwierdził przypuszczenia lekarzy.
Zdiagnozowano również nadciśnienie płucne, którego leczenie jest dość zawiłe, dlatego od tej pory co 6 miesięcy chłopiec musi trafić do szpitala na obserwację.
Chłopiec wymaga specjalistycznej opieki, w chwili obecnej rehabilitacja z funduszu jest wystarczająca, jednak pozostałe wydatki rodzina musi opłacić samodzielnie: Antek raz w tygodniu uczęszcza na masaż twarzy w celu usprawnienia motoryki narządów artykulacyjnych i zmniejszenia nadwrażliwości okolic jamy ustnej (80 zł/pojedyncze zajęcia), zakup niezbędnych leków to średnio ok. 200 zł miesięcznie. Efekty przynosi trening uwagi słuchowej - Terapia Tomatisa, której koszt to 1.500 zł.
Rodzina zwraca się z prośbą o pomoc w opłaceniu leczenia Antka, bardzo prosimy o wsparcie.

chcę pomóc