Alan Siemek

Alan Siemek

  • Data urodzin: 08 lipca, 2016
  • Choroba: Zespół Aspergera ze spektrum Autyzmu
  • Cel: 1%

Alanek urodził się w lipcu 2016 roku.
Do jego 2 roku życia rozwijał się prawidłowo. Niestety jednakże z czasem rodzice zauważyli u syna brak mowy, agresywność, która była spowodowana brakiem komunikacji z rodziną.
Po wykonaniu szeregu badań i konsultacji u specjalistów w październiku 2019 roku zdiagnozowano u chłopca zespół Aspergera ze spektrum Autyzmu.
Alan jest dzieckiem opóźnionym w rozwoju, jego zaburzenia powodują duże deficyty w codziennym funkcjonowaniu, jednakże jest bardzo pogodnym dzieckiem.
Chłopczyk uczęszcza do terapeutycznego punktu przedszkolnego , gdzie poprzez kontakt z rówieśnikami  nawiązuje kontakty, chętnie uczestniczy w zajęciach, jest dzieckiem wesołym.
Alan jest dzieckiem funkcjonującym poniżej swojego wieku rozwojowego, w związku z czym potrzebuje wsparcia osoby dorosłej oraz intensywnych oddziaływań terapeutycznych.
Chłopiec musi być również pod stałą opieką wielospecjalistyczną -psychologiczną, neurologiczną, logopedyczną.
Dalsza symulacja rozwoju przyczyni się w dużym stopniu do niwelowania zachowania powstałego na skutek zaburzeń.
Prośba stąd o pomoc i przekazanie 1%, które pomoże w sfinansowaniu leczenia dziecka.

chcę pomóc