Marta Adamska

Marta Adamska

  • Data urodzin: 11 kwietnia, 2006
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, dysplazja oskrzelowo-płucna
  • Cel: zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Marta przyszła na świat wcześnie, w 31 tygodniu ciąży wraz ze swoją siostrą bliźniaczką - Małgorzatą. Małgosia jest zdrowym dzieckiem, natomiast Marta w 3 dobie życia została zakażona posocznicą grzybiczą - sepsą. Bakteria wywołała u dziewczynki mózgowe porażenie dziecięce. Ze względu na postępujący charakter zaburzeń, dziesięciolatka objęta jest wielospecjalistyczną terapią. Rehabilitanci pracują z Martą nad symetrycznym obciążeniem kończyn dolnych, reedukcją chodu, zapobieganiem wtórnym deformacjom wynikającym z asymetrii napięcia mięśniowego. Ćwiczenia mają na celu usprawnić samodzielność dziecka w zakresie lokomocji i czynności samoobsługowych. Dzięki prowadzonej od urodzenia terapii oraz własnemu uporowi i pogodzie ducha, Marta próbuje poruszać się przy wykorzystaniu balkonika lub kul, jeździ na specjalnie przystosowanym rowerze.

Poza codzienną, regularną i bardzo kosztowną rehabilitacją obecnie występuje konieczność zakupu dla Marty sprzętu rehabilitacyjnego, przede wszystkim wózka inwalidzkiego wraz z osprzętem. Rodzice nie są w stanie sami sfinansować takiego zakupu.
Bardzo prosimy o pomoc.

chcę pomóc