Sprawozdania

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji.
Fundacja Stonoga sporządza roczne sprawozdania:

Sprawozdanie Rok: 2018

cheveron down

Sprawozdanie Rok: 2017

cheveron down

Sprawozdanie Rok: 2016

cheveron down

Sprawozdanie Rok: 2015

cheveron down

Sprawozdanie Rok: 2014

cheveron down