Fundacja

Fundacja Stonoga funkcjonuje od 2010 roku Istniejemy po to, by pomagać najbardziej potrzebującym – rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.

Pozyskujemy fundusze na to, by życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy rehabilitacje, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywamy koszty leczenia oraz wspieramy Podopiecznych swoją pamięcią, dobrym słowem, niesiemy nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Zespół naszej fundacji tworzą ludzie z zaangażowaniem i pasją do pomagania. Wszyscy Członkowie Zarządu swoje funkcje pełnią społecznie, nie pobierają wynagrodzenia za swą działalność.

Dlaczego stonoga ?

Zamysłem Fundacji była pomoc osobom z różnymi problemami. Nasza koncepcja zakłada nieskupianie się na jednej, konkretnej grupie chorych lub na określonym obszarze – wsparcie powinno dotrzeć tam, gdzie istnieje potrzeba..

Idealną nazwą okazała się STONOGA – niewielkie stworzenie mające kilka par odnóży. W Fundacji symbolizują one wielostronność, różnokierunkowość i pomoc na różnych płaszczyznach.

Co robimy

Finansujemy:
  • rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne
  • koszty leczenia, zabiegów, operacji

Kupujemy:
  • lekarstwa, artykuły medyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
  • żywność

Co jeszcze:
  • wspomagamy rodziny w trudnej sytuacji materialnej
  • zbieramy nakrętki i prowadzimy akcję ekologiczną
  • pomagamy w Afryce

Komu pomagamy

ludzie stonogi