Fundacja Sto Serc

Fundacja Sto Serc (dawniej Fundacja Stonoga) funkcjonuje od 2010 roku Istniejemy po to, pomagając najbardziej potrzebującemu - rodzinom w trudnej sytuacji materiałowej, dostępnej starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.

Pozyskujemy fundusze na to, autor: życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy rehabilitacje, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywamy koszty leczenia oraz wspieramy Podopiecznych pamiętaj, dobre słowem, niesiemy nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Zespół naszej fundacji obejmuje ludzi z zaangażowaniem i pasją do pomagania. Wszyscy członkowie zarządu pełnią funkcje społeczności, nie pobierają wynagrodzeń za swą działalność.

Zamysłem Fundacji była pomoc związana z różnymi problemami. Nasza koncepcja nieskupiania się na jednej, konkretnej grupie chorych lub na grupie usług - wsparcie dostępne dostępne tam, gdzie istnieje potrzeba

Co robimy

Finansujemy:
  • rehabilitacja i turnusy rehabilitacyjne
  • koszty leczenia, zabiegów, operacji

Kupujemy:
  • lekarstwa, artykuły medyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
  • jedzenie

Co jeszcze:
  • wspomagamy rodzinę w trudnej sytuacji materialnej
  • zbieramy nakrętki i prowadzimy zasięg ekologiczny
  • pomagamy w Afryce

Komu pomagamy

ludzie fundacji