Udostępnienie konta to jedna z najbardziej efektywnych opcji pomocy. O tym jakie będą wpływy na konto zależy w głównej mierze od zaangażowania i działalności podopiecznego.

Konto w Fundacji Stonoga:

- udostępniamy konto BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZAJ CHOROBY/NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – podopiecznymi naszej fundacji mogą zostać nie tylko dzieci ale również dorośli i osoby starsze, z każdym typem niepełnosprawności
- szybka refundacja
- szeroki zakres refundacji kosztów
- bezpłatna pomoc w tworzeniu projektów graficznych
- podejmujemy wspólnie akcje pomocowe, medialne
- istnieje możliwość prowadzenia zbiórek internetowych na platformie siepomaga.pl
- nie mamy wyłączności – podopieczni mogą korzystać z pomocy innych fundacji
- możliwość wpłat on-line

Aby zostać podopiecznym należy przesłać do siedziby fundacji dokumenty:

- Formularz Zgłoszeniowy (pobierz wzór)
- Apel o pomoc skierowany do Zarządu
- Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe (wzór)
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
- Odcinek emerytury/renty*
- Zaświadczenie z PCPR, OPS*
- Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Kserokopia historii choroby
- Kserokopia dowodów osobistych rodziców/ opiekunów prawnych
- 2 zdjęcia podopiecznego (elektronicznie)

     * jeśli dotyczy

 

 

Do dalej?

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji niezwłocznie wysyłane zostaje porozumienie do podopiecznego, które należy podpisać i odesłać na adres fundacji. Od momentu otrzymania porozumienia, do 2 roboczych udostępnione zostaje konto i umieszczany apel na stronie internetowej www.fundacjastonoga.pl.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

 

Ważne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów