Udostępnienie konta to jedna z najbardziej efektywnych opcji pomocy. O tym jakie będą wpływy na konto zależy w głównej mierze od zaangażowania i działalności podopiecznego.

Konto w Fundacji Stonoga:

- udostępniamy konto BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZAJ CHOROBY/NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – podopiecznymi naszej fundacji mogą zostać nie tylko dzieci ale również dorośli i osoby starsze, z każdym typem niepełnosprawności
- szybka refundacja
- szeroki zakres refundacji kosztów
- bezpłatna pomoc w tworzeniu projektów graficznych
- podejmujemy wspólnie akcje pomocowe, medialne
- istnieje możliwość prowadzenia zbiórek internetowych na platformie siepomaga.pl
- nie mamy wyłączności – podopieczni mogą korzystać z pomocy innych fundacji
- możliwość wpłat on-line

Aby zostać podopiecznym należy przesłać do siedziby fundacji dokumenty:

- Formularz Zgłoszeniowy (pobierz WZÓR)
- Apel o pomoc skierowany do Zarządu
- Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
- Odcinek emerytury/renty*
- Zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*
- Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Kserokopia historii choroby
- kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni)
- kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony)
- 2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej na adres: fundacja@fundacjastonoga.pl)
- formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu (pobierz WZÓR)
- formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach (pobierz WZÓR)
- formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana (pobierz WZÓR)
*  jeśli dotyczy

 

 

 

Do dalej?

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji niezwłocznie wysyłane zostaje porozumienie do podopiecznego, które należy podpisać i odesłać na adres fundacji. Od momentu otrzymania porozumienia, do 2 roboczych udostępnione zostaje konto i umieszczany apel na stronie internetowej www.fundacjastonoga.pl.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu 

Formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach 

Formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów