Mgr Maciej Biernacki

Pełni od września 1999 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu. Angażuje się w opiekę nad uczniami z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo organizując dożywianie, pomoc socjalną, opiekuńczą i dydaktyczną.