dr Albert Szwed

Anestezjolog w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pan doktor regularnie wspomaga podopiecznych Fundacji od początku jej istnienia. Jest człowiekiem niezwykle serdecznym, skromnym, ciepłym i przede wszystkim wrażliwym na ludzki los - objął pomocą każde dziecko, które potrzebowało wsparcia.