Sandra Stec

Data urodzin:
2014-02-22

Choroba: wodogłowie pokrwotoczne, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, zaćma obuoczna


Sandra przyszła na świat jako wcześniak w 28 tygodniu ciąży z wagą zaledwie 1300 g. Po narodzinach jej stan był krytyczny, doszło do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych oraz wylewu do mózgu i komór, czego skutkiem jest wodogłowie pokrwotoczne. Dziewczynka przeszła operacje założenia drenów oraz implantacji zbiornika Rickhama (podskórny zbiornik połączony do układu komorowego, który pozbywa się nadmiaru płynu z mózgu), cierpi również na padaczkę, mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny czterokończynowy. Dziecko jest niewidome z powodu retinopatii wcześniaczej oraz obuocznej zaćmy wrodzonej, konieczne są badania ciśnienia w oku co wiąże się z licznymi wyjazdami do szpitala.

Sandra wymaga nieustannej opieki i pielęgnacji ze strony rodziny, jest pod stałą opieką i ścisłą kontrolą lekarzy i specjalistów: okulisty, neurologa, oraz logopedy i psychologa. Jej rozwój psychoruchowy jest upośledzony, rozumie proste komunikaty, ale potrafi wypowiadać jedynie pojedyncze, bardzo proste słowa i sylaby, nie umie chodzić i siedzieć.

Ze względu na możliwość występowania wysokiego ciśnienia lub przytkania drenu zastawki w głowie Sandry, każdy incydent podwyższenia temperatury musi zostać przebadany przez lekarzy w szpitalu oddalonym od domu około 100 km.

Zważywszy na bardzo trudny stan dziewczynki, niezbędna jest nieustanna rehabilitacja. Aby przyniosła ona efekty, potrzeba przynajmniej jednej godziny dziennie ćwiczeń z rehabilitantem, której koszt wynosi około 120 zł. Niestety rodziny nie stać na opłacenie wszystkich kosztów, dlatego bardzo prosimy o wsparcie finansowe.

Sandra Stec

Możesz pomóc wpłącając darowiznę na konto

Każda zebrana kwota jest dla nas bardzo cenna, więc jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o wpłatę.

PKO BP: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
tytułem: darowizna dla Sandra Stec

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Płać on-line