Fabian Nogalski

Data urodzin:
2008-04-19

Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, tubulopatia, astma oskrzelowa, epilepsja, autoagresja


Fabian od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, stwierdzono u niego upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
Ze względu na sprzężoną niepełnosprawność ruchową i intelektualną, Fabian nie porusza się samodzielnie, nie chodzi, nie siedzi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Dzięki oddaniu mamy, która opiekuje się nim z ogromną troską i poświęceniem jest dzielnym i pogodnym chłopcem. Rozumie otaczającą go rzeczywistość oraz polecenia, które czasem należy poprzeć gestem lub powtórzyć. Bardzo dobrze kojarzy osoby z najbliższego otoczenia potrafiąc się przywitać wyciągnięciem dłoni utrzymując kontakt wzrokowy.

Pomiędzy rehabilitacjami oraz ćwiczeniami logopedycznymi Fabian spędza wolny czas na słuchaniu ulubionej muzyki oraz oglądaniu bajek, żywo reagując na bodźce dźwiękowe i wzrokowe. Potrafi wyrażać emocje pozytywne i negatywne przy pomocy mimiki a także wydawanych dźwięków i krzyków zmieniając ich tonację.

Fabian wymaga codziennej rehabilitacji, terapii oraz pionizacji. Jest po dwóch bolesnych operacjach zwichniętych bioder, dlatego szczególnie istotna jest systematyczna, codzienna pionizacja. Z poprzedniego pionizatora chłopiec wyrósł. Niestety, 11 000 zł to koszt nowego urządzenia zdecydowanie przewyższa możliwości samotnej matki.

Fabian Nogalski

Możesz pomóc wpłącając darowiznę na konto

Każda zebrana kwota jest dla nas bardzo cenna, więc jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o wpłatę.

PKO BP: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
tytułem: darowizna dla Fabian Nogalski

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Płać on-line