Wsparcie Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego

Wsparcie Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego

23 lipca 2018

Celem naszej fundacji jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Wspomagamy budowę i wyposażenie Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika, który oferować będzie pomoc doraźną (wydawanie posiłków, punkt medyczny i wydawanie odzieży), socjalną (wsparcie w uzyskaniu ubezpieczenia, zasiłku, lokalu socjalnego), indywidualną (asystowanie osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności) oraz psychoterapeutyczną (punkt konsultacji psychologicznej, warsztaty dla bezdomnych).
Dodatkowo dla podopiecznych Fundacji Kapucyńskiej m. bł. Aniceta Koplińskiego wysłaliśmy ubrania i  paczki  zawierające leki, artykuły medyczne oraz higieniczne.