Rozpoczynamy realizację nowego projektu "Zjedz posiłek"

Rozpoczynamy realizację nowego projektu "Zjedz posiłek"

26 listopada 2018

26 listopada zostało podpisane porozumienie realizacji projektu „Zjedz posiłek” pomiędzy naszą Fundacją a mikołowską firmą Miconet Sp z.o.o.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciepłego posiłku dzieciom, których sytuacja materialna w rodzinie jest trudna, a dochód nieznacznie przewyższa kryterium dochodowe w ośrodku pomocy społecznej powodując niemożliwość otrzymania wsparcia.
Projekt będzie trwał od grudnia do końca roku szkolnego 2019 i weźmie w nim udział 12 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Mikołowa.