Nowy wózek dla Ewy Kasprowskiej

8 kwietnia 2019

Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób, które bardzo aktywnie włączyły się w zbiórkę, zakupiliśmy nowy wózek dla Pani Ewy Kasprowskiej. Dziękujemy serdecznie wszystkim za wsparcie!