Mikołowskie Forum Biznesu

Mikołowskie Forum Biznesu

30 października 2018

29 października 2018 odbyło się Mikołowskie Forum Biznesu, organizowane przez firmę Dad Production i Miejski Dom Kultury w Mikołowie przy wsparciu Urzędu Miasta, firmy BMW Sikora oraz Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Głównym celem spotkania była integracja środowiska biznesu mikołowskiego oraz działania charytatywne na rzecz podopiecznych naszej fundacji. Wieczór uświetnił koncert w wykonaniu AMARELA JAZZ.

Dziękujemy serdecznie Organizatorom oraz Uczestnikom spotkania za gorące, otwarte serca i pomoc naszym podopiecznym – przekazane przez Państwa środki w wysokości 4.800 złotych zostaną przeznaczone na cele statutowe fundacji.