Michał Młocek i nowy system FM - podziękowanie

Michał Młocek i nowy system FM - podziękowanie

20 lipca 2018

Dzięki dofinansowaniu naszej Fundacji, Michał Młocek borykający się z afazją mowy i niedosłuchem otrzymał nowy System FM (narzędzie wspomagające słyszenie) i wreszcie będzie mógł komunikować się z otoczeniem!
Cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim Darczyńcom!