O fundacji Stonoga

Fundacja Stonoga funkcjonuje od 2010. roku Istniejemy po to, by pomagać najbardziej potrzebującym – rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.
Pozyskujemy fundusze na to, by życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywamy koszty leczenia oraz wspieramy Podopiecznych swoją pamięcią, dobrym słowem, niesiemy nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Co robimy:

Pozyskujemy fundusze na to, by życie naszych podopiecznych było łatwiejsze. Finansujemy m.in :
-turnusy rehabilitacyjne, operacje, zabiegi
-zakup leków, potrzebnych sprzętów ortopedycznych i usprawniających
-koszty leczenia, zajęć terapeutycznych
-pomoc rzeczową poprzez przekazanie potrzebnej żywności, środków czystości, odzieży, artykułów szkolnych lub innych, aktualnie niezbędnych przedmiotów.