Jasiek Suchoń to dwudziestotrzyletni mieszkaniec Łazisk Górnych, u którego po wielu latach zdiagnozowano chorobę Niemanna-Picka, bardzo rzadkie schorzenie, na które cierpi zaledwie 40 osób w całej Polsce.

Jedynym lekarstwem jest terapia nierefundowanym lekiem, której miesięczny koszt to ok. 24 000 złotych. Od 2017 roku dzięki wielu ludziom dobrej woli, kuracja Janka trwa nieprzerwanie.  W sumie zakupiliśmy już 18 opakowanie leku a stan Jaśka jest coraz lepszy, gdyż lekarstwo działa bardzo dobrze na jego organizm. Rodzina nieustannie walczy o refundację leku, jednak opór ze strony rządzących jest ogromny.

Narodził się pomysł na akcję dla Jaśka, dzięki której możliwym jest kontynuowanie leczenia – jeśli 1200 Łaziszczan wpłaci po 20 złotych na rzecz Janka, jego leczenie będzie nadal możliwe.
20 złotych to dla większości z nas niezbyt wygórowana kwota, jednak pomnożona przez 1200 będzie dla Janka i jego rodziców bezcenna.

 Pobierz Deklarację POBIERZ 

Wypełnij ją i prześlij do nas na adres fundacja@fundacjastonoga.pl lub dostarcz do siedziby Fundacji bądź pozostaw w Urzędzie Miejskim lub MDK Łaziska Górne

Wpłacaj co miesiąc zadeklarowaną kwotę

Partnerzy Projektu 1200 Łaziszczan dla Jaśka Suchonia:

                                           

Rada Miejska Łazisk Górnych     MDK Łaziska Górne         Gazeta Łaziska